طراحی باغ موزه و باغ گیاه شناسی آبفا

تاریخ پروژهزمستان ۱۳۹۵
محل پروژهتبریز- ائل گلی
کارفرماسازمان آب و فاضلاب

مشخصات این پروژه

شامل طراحی سایت اطراف مخازن آب تبریز به مساحت ۱۵ هکتار است که با کاربری باغ گیاه شناسی تعریف شد. ابتدا مطالعات فاز صفر به صورت کامل شامل مطالعات خاکشناسی و گیاه شناسی با استفاده از کارشناسان مجرب مجموعه رادیس نقش انجام و سپس وارد فاز طراحی شدیم که علاوه بر طرح معماری و سیویل طراحی کاشت گیاهان نیز انجام گرفت.