رستوران سنتی

طراحی داخلی رستوران سنتی

تاریخ پروژهتابستان ۱۳۹۵
محل پروژهتبریز- شریعتی
کارفرماآقای جعفرپور