طراحی داخلی فست فود آراز
طراحی داخلی فست فود

طراحی داخلی فست فود آراز

تاریخ پروژهبهار ۱۳۹۵
محل پروژهتبریز- شریعتی
کارفرماآقای جعفرپور

مشخصات این پروژه

این پروژه به سبب نوع کاربری آن کاملاً مدرن طراحی شده است، اصلی ترین چالش در طراحی آن عرض بسیار کم فضای اختصاص یافته بود که با چیدمان صحیح و همچنین به کارگیری رنگ های نسبتاً خنثی در کلیت فضا در کف و سقف مشکل ارتفاع کم نیز مرتفع گردید.