طراحی داخلی واحد مسکونی ۱۷۰ متری

تاریخ پروژهتابستان ۱۳۹۷
محل پروژهتبریز- گلشهر
کارفرماآقای دکتر عابدینی

 

مشخصات این پروژه

مشخصات پروژه: در این پروژه با کارفرمایی ساده پسند همکاری داشتیم که سبب دستیابی به فضاهایی خالص و زیبا و آرامش بخش گردید و آن را در زمره یکی از محبوبترین پروژه های این شرکت قرار داد.