طراحی داخلی واحد مسکونی ۲۴۰ متری

تاریخ پروژهزمستان ۱۳۹۶
محل پروژهتبریز- آبرسان
کارفرماآقای مهندس شعاعی

مشخصات این پروژه

پروسه طراحی و اجرای این پروژه به صورت لوکس و با حداقل زمان و هزینه به انجام رسیده است.