طراحی نمای ساختمان مسکونی ۸ طبقه

تاریخ پروژهبهار ۱۳۹۵
محل پروژهتبریز- ولیعصر
کارفرماآقای دکتر صابری

مشخصات این پروژه

مصالح مصرفی طبق خواسته کارفرمای محترم تمام سنگی انتخاب شده و در طراحی نما سعی بر این بود که تقارن لازم برای این سبک طراحی حفظ گردد.