طراحی نمای ساختمان ۴ طبقه

تاریخ پروژهبهار ۱۳۹۵
محل پروژهتبریز- خیام
کارفرماآقای دکتر رئوفی

مشخصات این پروژه

عرض کم نما در این پروژه تجربه جدید و چالشی بود که فضا را برای طراحی محدود میکرد و همین محدودیت ها  همواره سبب خلق آثار زیبایی میشود که روح و چشم بیننده را نوازش میدهد.