طراحی نمای فست فود آراز

طراحی نمای فست فود آراز

تاریخ پروژهبهار ۱۳۹۵
محل پروژهتبریز- شریعتی
کارفرماآقای جعفرپور

مشخصات این پروژه

برای این پروژه آلترناتیوهای مختلفی طراحی شد که نهایتاً یکی از آنها مورد توجه کارفرمای محترم قرار گرفت. مصالح پیشنهادی ما برای این طرح با توجه به محدودیت فضای طرح استفاده از سنگ تاورتن بر روی پایه ها و استفاده از متریال چوب در قسمت تابلو رستوران بود که به سبب رنگ منحصر به فردش چشمگیر می نمود.