طراحی نما ساختمان مسکونی ۴ طبقه

تاریخ پروژهپاییز ۱۳۹۴
محل پروژهتبریز-
کارفرماآقای مهندس جلیلوند

مشخصات این پروژه

این طرح در محله ای قدیمی با بافت سنتی به انجام رسیده است که به همین سبب تلاش گردید جهت هماهنگی مناسب با بافت شهری اطراف پروژه به صورت عمده از مصالح آجری استفاده گردد.