طراحی چهار رشته و طراحی داخلی ساختمان مسکونی ۷ طبقه

تاریخ پروژهبهار ۱۳۹۶
محل پروژهتبریز- کوی نصر
کارفرماآقای پابرجا

 

مشخصات این پروژه

در زمینی به مساحت ۶۶۰ مترمربع و با زیربنای کل ۳۱۵۰ متربع طراحی شده است