طراحی چهار رشته و طراحی نما ساختمان مسکونی ۶ طبقه

تاریخ پروژهزمستان ۱۳۹۵
محل پروژهتبریز- کوی نصر
کارفرماآقای پابرجا

 

مشخصات این پروژه

در زمینی به مساحت ۶۳۰ مترمربع و با زیربنای کل ۲۶۲۰ متربع طراحی شده است.