طراحی چهار رشته و طراحی نما ساختمان مسکونی ۱۲ طبقه

تاریخ پروژهتابستان ۱۳۹۸
محل پروژهتبریز- کوی فردوس
کارفرماآقای سلیمی

 

مشخصات این پروژه

این پروژه در زمینی به مساحت ۳۰۰ متر مربع طراحی شده است. موقعیت شهری خاص پروژه طرحی پرکار و خاص برای نما می­طلبید. همچنین تأمین تعداد محل پارک خودرو به جهت تراکم درخواستی کارفرما این پروژه را به یکی از زمانبرترین پروژه های شرکت تبدیل کرد.