طراحی چهار رشته و طراحی نما ساختمان مسکونی ۶ طبقه

تاریخ پروژهبهار ۱۳۹۷
محل پروژهتبریز- مرزداران
کارفرماآقای موسوی

مشخصات این پروژه